Gdzie strumyk

czw, 18 czerwca 2020, 00:02

… gdzie strumyk płynie zwolna,
rozlewa kawę bar,
prosiła się część dolna,
że ona chce być star.
Pro-si-ła się część dooolna,
że ona chce być star!

Wtem piersi idą drogą,
włączają się do gry
i mówią z miną wrogą:
jak star to tylko my.
I-mó-wią z miną wrooogą:
jak star to tylko my!

Te sobie, a ta sobie
i w dyrdy, by tak rzec,
zaczęły części obie
po laur zwycięzcy biec.
Za-czę-ły części ooobie
po laur zwycięzcy biec!

Lecz cóż, bez laurów wróci
i ta, i tamta część,
bo tam, gdzie dwóch się kłóci,
wygrywa trzeci – pięść
Bo-tam-gdzie dwóch się kłóóóci,
wygrywa trzeci – pięść!