Moherek

Moherek jest dobry na wszystko,
ubarwi on każde klepisko,
Europie się wymknie jak piskorz,
moralnie jest zdrowy jak rydz!

Moherek to sposób z antenką,
by lecieć wciąż starą piosenką
i śpiewać uparcie, choć cienko,
moherek – najlepszy nasz wic!