Leopard

Nie jest łatwo z leopardem!
Nie żywi się jajem twardem,
ni Cohenem Leonardem,
lekceważy awangardę,
kiedy spotka się z Ryszardem
robi mu uwagi harde.
Nawet najgorętszy czardasz
nie porywa leoparda,
ni petarda, ni kokarda,
ni przeżycia komunarda.
Tym, co jego życiu żar da
jedno tylko jest: pularda!