Stan wyjątkowy w Massachusetts

Wszystkie z Massachusetts WASP-y
dziś podobno wpadły w zaspy.
Dla psów sporo to zabawy:
tu i ówdzie rostbef krwawy
pośliźniętym leci z siatki
(a to tutaj widok rzadki),
tu się gicz wyśliźnie z auta,
tu kawałek leży skauta,
co staruszkę chciał podeprzeć,
lecz nie zdołał śniegu przeprzeć…
To dla psów jest całkiem nowy
stan śniegowo-wyjątkowy.