Zeen-muzy

W zamtuzie czy za chatką,
zeen wszędzie muz jest gratką,
więc jęczą „czekać hadko!
Ach weź nas, zeenie, weź!

Dla ciebie, nasz budrysie,
gotoweśmy są łysieć
mieć haka w życiorysie,
a nawet pójść na rzeź.

Nie cieszy pierza darcie,
gdy nie ma cię w dań karcie
i życia sens uparcie
wymyka nam się z rąk.

Ach zeenie, nie odkładaj,
już dziś się z nami zadaj,
bo śmierć nas spotka – biada! –
wśród przeraźliwych mąk!