Helena-urzędnik

Nie śpij spokojnie, urzędniku
i nie pchaj się bez lęku w plener,
bo zawsze, w Londku czy w Kórniku,
możesz się natknąć na Helenę.

Nie ględź, że dzień coś miałeś śnięty,
że jakoś nie tak było z weną…
Na nic się zdadzą te wykręty,
gdy staniesz twarzą w twarz z Heleną.

I jeśli, urzędniku, jeszcze
nie wiesz, czym jest dantejska scena,
to miej od dzisiaj grozy dreszcze,
bo ci wyjaśni to Helena.