Streszczenia oper (na twitter)

„Madame Butterfly”
On: żeni się, potem bimba.
Ona: znużona tym. Ba!
On: znów się żeni. Gejsza
liczbę ludności zmniejsza.

„Norma”
Arcykapłanka kręci,
Rzymianie też nie święci,
System karny: wymaga reformy.
Ludność: dwoje poniżej normy.

„Carmen”
On: żołnierz. Dyscypliny brak.
Ona: raz mówi nie, raz tak.
On dźga, a ona kona.
Populacja: zmniejszona.

„Halka”
On: podły.
Wokół: jodły.
Ona: nieżywa.
Ludność: ubywa.

„Poławiacze pereł”
Dwaj oni, jedna ona,
w efekcie wieś sfajczona.
Arie się perlą, że hej!
Ludności znowu mniej.

„Chowańszczyzna”
Obrzęd: stary.
Na scenie: bojary.
W uczuciach: zamęt.
Ludność: fajczy się na ament.

„Trubadur”
Bracia: walczą na noże.
Ona: zamiast w klasztorze
zostać, wypija trutkę,
ze złym dla życia skutkiem.
Cyganka z Trubadurem
też giną zgodnym chórem.
W sumie: aż trzy umrzyki
wpływają na statystyki.

„Turandot”
Ona: nie zna litości
i skraca o głowę gości.
On: śpiewa arie do rana.
Ludność: ciężko niewyspana.

„Król Roger”
Dwaj pieniacze, bella bionda,
wszyscy włóczą się po sądach,
nie wiadomo, kto kanalia.
Ludność: robi bachanalia.
Populacja: rosnąca
po dziewięciu miesiącach.