Burżuje w Chinach

Przyjechali do Chin słowiańscy burżuje,
chiński lud im stopy burżujskie masuje.
Taki burżuj płaci, ale myśli złe ma:
jak krew ludu wypić, czy też zrobić szlema.

W pociągach się tacy barłożą burżuje,
a na placu żaden nie zademonstruje,
po ulicach łażą, zwiedzają muzea,
a żadnemu nie chce zabrać się do dzieła.

Tym burżujom w głowach to tylko zabawa,
a nie łaska pobić się o ludu prawa?
Wszak Chińczyków w Chinach o wiele za mao,
by im samym z sobą wygrać się udało!