Rodzina spisku

Rodzina Spisku rozgałęziona!
Zwłaszcza na Spiszu gnieździ się ona
i tam co spojrzeć, to wszystko spiskie.
Lecz i w New Yorku, pod Wołkowyskiem,
w Bamako, w Sydney, w Baku, w Małkini,
wszędzie mieszkają Spisku kuzyni,
każdy otoczon swą własną niecką,
co rzeczywistość trzyma zdradziecką
na zdrowy dystans. I wszyscy w glorii
chodzą wybitnych twórców teorii.
Bo to nie byle jaka rodzina,
która wydała takiego syna!