Kaganek oświaty

Zatrudniono ministra w pewien piękny ranek,
żeby niósł przed narodem oświaty kaganek.
Dajcie miesiąc – minister rzekł – no, ze dwa może,
a ja już tej oświacie kaganiec nałożę!