Późny wnuk

Późny wnuk już uchem strzyże:
przewrót? Super! Może z krzyżem?
Na przykłady nie ma rady,
trzeba wciąż odprawiać Dziady,
trzeba mężnie ciągle nowe
arie wyć operetkowe,
trzeba głodne paszcze zatkać
– tu endecji kęs, tam Dziadka –
i prezencję znakomitą
też mieć trzeba, jak Benito…
Stąd nauka jest dla wnuka:
cóż, że wokół zapach zbuka,
brzydki cień na aparycji…
Ważny szacun dla tradycji!