Szatniarz

Najlepiej czuje się w kryzysach
szatniarz, bo jemu zawsze zwisa.
A więc, by wyjść z kryzysu matni,
twórzmy tysiące nowych szatni!